«Top»  : «World»  : «Norsk»  : Helse


 Alternativ behandling
 Barn

 For helsepersonell
 Graviditet og fødsel
 Legemidler
 Medisin
 Mental helse
 Mosjon
 Organisasjoner

 Portaler
 Rusmidler
 Sykdommer og lidelser
 Tannpleie
 Utdanning
Google
  Web www.0directory.com
«Top»  : «World»  : «Norsk»  : Helse Sites
Absentia
Bedriftshelsetjeneste som tilbyr konsulentbistand og kurs til bedriften eller ansatte. informasjon om arbeidsmiljø og sykefravær , nyheter og diskusjonsforum.
www.absentia.no
Argus Synskirurgi
Øyelege willy pettersen har utført synskorrigerende behandling med laser siden 1990.
www.argus-synskirurgi.no
Barnelegene. no
Omfattende om barnesykdommer ved norske leger. artikler , spørsmål og svar , nyheter og medlemssider.
www.barnelegene.no
Forbrukerrådets sukkerkalkulator
Beregn sukkerforbruk og sammenlign dette med sosial- og helsedirektoratets anbefalte maksimalgrense , basert på alder og kjønn.
www.sukkerkalkulatoren.no
Norsk førstehjelpsråd
Kurs og informasjon om førstehjelp , samt nyheter og informasjon om selve rådet.
norskforstehjelpsrad.no
Pasienthåndboka
Publikumsutgaven av legehåndboka med oppdatert informasjon om sykdommer , behandlingsmetoder , undersøkelser og symptomer.
www.pasienthandboka.no
Solverv psykoterapiinstitutt
Tilbyr psykoterapi , familieterapi , sexologi og kurs.
www.solverv.com
Sosial- og helsedirektoratet: Giftinformasjonen
Døgnåpen telefon som svarer på spørsmål om forgiftninger. nyhetsbrev og fakta er på nettet og trykte brosjyrer og plakater kan bestilles. (tidligere kjent som giftinformasjonssentralen. )
www.shdir.no/giftinfo
Helsetilsynet - Startside
Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i norge , og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet. gjennom helsefaglig rådgivning og veiledning til politiske myndigheter , helsetjenesten og befolkningen skal helsetilsynet medvir
www.helsetilsynet.no
Syk av huset?
Informasjon om bygningsmaterialer , avgassing , radon , høyspentledninger , elektromagnetisk stråling , fukt , muggsopp , støv , støy , vann og andre helsefarer i vårt moderne miljø ved morten lande.
www.sykavhuset.no
Volven
Nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag , herunder kodeverk , klassifikasjoner , termer og mer.
www.volven.no
Workact
Helserådgivere for næringslivet med fokus på sammenhengen mellom livsstil og arbeidskapasitet. produktinformasjon og kompetanse- og referanseoversikt.
www.workact.no

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by www.0directory.com


Home | Links Exchange| Contact | Directory |Domain RegistrationCopyleft 2013 www.0directory.com